ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk, hogy a WinterNET KFT, valamint a TanfolyamGuru brand égisze alatt meghirdetett influenszer versenyben való részvételével kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) alapján megírt általános szerződési feltételeket, valamint megismerte és elfogadta a tanfolyamguru.hu weboldalán közzétett adatvédelmi tájékoztatónkat. Kérjük, amennyiben résztvevője vagy együttműködő partnere kíván lenni a vállalatunk által kínált versenykiírásnak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben jelentkezzen pályamunkával, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre.

A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az ÁSZF valamely rendelkezésének esetleges módosításáról a szolgáltató a módosítás hatályba lépésével egyidejűleg értesíti a vele együttműködésben álló partnereit. Jelen ÁSZF mindaddig érvényben van, amíg a szolgáltató annak változásairól partnereit írásban nem értesíti vagy az aktuális ÁSZF-et saját weboldalán (www.tanfolyamguru.hu ) nem teszi közzé.

Hatályos 2024. 01. 02. napjától visszavonásig, illetve módosításig

Megrendelő adatai:

CÉGNÉV: WinterNet Hirdető KFT

SZÉKHELY: 1117 Budapest, Hamzsabégi út 11. 3. em. 4.

ADÓSZÁM: 24201391-2-43

Általános rendelkezések

Influenszernek minősül minden olyan természetes, jogi, vagy jogi személyiséggel, nem rendelkező személy, szervezet, valamint minden olyan további személy, aki a Megrendelő által közzétett, valamely kiírásban foglalt médiakampányban részt kíván venni és a pályázat megnyerését követően, erre vonatkozóan jogviszony jön létre közte és a Megrendelőközött.

Influenszerek továbbá, azok személyek, akik a Megrendelő által meghatározott terméket/szolgáltatást a saját social média felületükön népszerűsítik és a teljesítik a kampány felhívásában szereplő kritériumokat.

A jelen Általános Szerződési Feltételek a WinterNet Hirdető KFT (továbbiakban Megrendelő) médiakampányára vonatkozóan teszi közzé. Az ezektől eltérő jogi megállapodásokat, mint például a kampány végén, határozott idejű megbízással díjazott első helyezett, a szerződő felek, egyedi szerződésben illetve megrendelésben rögzítik.

Megrendelő és az Influenszer viszonya

Az Influenszer a Megrendelő részére kellő szakmai gondossággal, a lehető legjobb tudása szerint gyártja le és teszi közzé tartalmait.

A Megrendelő az Influenszerrel való együttműködés során nem vállal kizárólagosságot, tehát más Influenszertől is igénybe vehet ilyen szolgáltatást.

A Megrendelő és az Influenszer szerződéses viszonya akkor jön létre, ha a kiírás és elbírálás végeztével, az Influenszer elfogadja a Megrendelő árajánlatát és közös megállapodásra jutnak egy megbízási szerződés keretein belül.

A megbízási szerződést kiegészítheti a megrendelés során összeállított brief, ami a szerződésben nem rögzített pontokat szabályozza. A brief az Influenszer és a Megrendelő közös akaratával jön létre és kölcsönösen elfogadják annak tartalmát.

Az Influenszert nem terheli semmilyen kötelezettség a jelentkezést követően, azonban ha létrejön egy eseti megbízási szerződés az Influenszer szabad akaratából kiindulva, akkor az abban foglaltaknak az Influenszer köteles eleget tenni.

Az Influenszer felelősséggel tartozik a rá bízott promóciós termék/szolgáltatások iránt. Amennyiben kárt okoz, negatív vagy rossz hírét kelti a rá bízott promóciós terméknek/szolgáltatásnak, automatikusan kizárásra kerül a meghirdetett versenyből, és súlyos károkozás esetén a Megrendelő kárpótlási igényt jelenthet be az Influenszer felé-

Az Influenszer köteles az előre meghatározott határidőre / időintervallumon belül teljesíteni az elvállalt munkát. Amennyiben ennek nem tesz eleget, úgy kizárásra kerül a verseny további részéből.

Az Influenszer köteles a megrendelő instrukcióinak és követelményeinek megfelelően teljesíteni az elvállalt munkát. Amennyiben a teljesített munka minősége nem felel meg az előzetesen meghatározott elvárásoknak, úgy a határidőn belül lehetősége van egy alkalommal, újra teljesíteni a Megrendelő felé, ellenkező esetben kizárásra kerül a verseny további fordulóiból.

Az Influenszer munkáját a hirdetési és pályázati kiírásban foglalt formában kapott útmutató alkalmazásával, legjobb tudása szerint végzi.

A Megrendelés teljesítésével az Influenszer eleget tett a vállalt kötelességeinek, a köztük létrejött jogviszony megszűnik és a továbbiakban semmilyen kötelezettség nem terheli a feleket.

Amennyiben az Influenszer nem kíván tovább együttműködni a Megrendelővel akkor az ilyen irányultságú szándékát jelzi és kilép a versenyből.

VERSENYKIÍRÁS:

Felhívás:

Légy a NUMBER 1 influenszer GURU-nk! (kezdőké a pálya!!!)

A TanfolyamGURU pályakezdő influenszer kerest. Ha úgy érzed megvan benned a kellő kreativitás, és szeretnél a vállalatunk feltörekvő TIKTOK csillaga lenni, akkor a legjobb helyen jársz.

Ha részt szeretnél venni a versenyen, nincs más dolgod, mint kiválasztani a számodra legszimpatikusabb képzésünket (link és további részletek a leírásban), és gyártanod egy TIKTOK videót, amivel szerinted a leginkább népszerűsíthető az adott képzés. Ne felejtsd el: #tanfolyamguru (hogy, mi is lássuk a megosztott videót)

Három fordulóban pontozzuk a legjobb jelentkezőket: 1. A videóhoz érkező legtöbb megtekintés és interakció a saját oldaladon. 2. Mivel mi is megosztjuk majd a pályamunkáitokat, a TanfolyamGURU TIKTOK csatornáján, az oda érkező megtekintésszámok és interakciók is beleszámítanak majd verseny végeredményeibe.

A legjobb influenszer jelölt állandó, határozott idejű megbízást és javadalmazást kap majd azért, hogy azt csinálja amit igazán szeret!

Ragadd meg a lehetőséget! Légy te a GURU!

A pályamunkák minőségére vonatkozó paraméterek:

Méret: 1080*1920 px, 9:16 képarány

Tájolás: függőleges

Formátum: AVI, MP4, MOV

Tartalom hossza: min. 30 s, max. 60 s

Minőség: 4k

A kiírás és a részvételhez kötött határidők:

Első videó:

 • Beküldés/feltöltés: 2024.02.01.- 2024.02.10.

Második videó:

 • Beküldés/feltöltés: 2024.02.10.-2024.02.20.

Harmadik videó:

 • Beküldés/feltöltés: 2024.02.20.-2024.02.29.

Eredményzárás és pontszámok összesítése:

 • 2024.03.05.

Eredményhirdetés és szerződés:

 • 2024.03.08.

A fordulók során népszerűsítendő képzések listája:

 • Virágkötő és virágkereskedő:

Virágkötő és virágkereskedő tanfolyamok, szakmai képzések – TanfolyamGURU.hu

 • Személy és vagyonőr:

Személy és vagyonőr tanfolyamok, szakmai képzések – TanfolyamGURU.hu

 • Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens):

Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) tanfolyamok, szakmai képzések – TanfolyamGURU.hu

 • Dajka:

Dajka tanfolyamok, szakmai képzések – TanfolyamGURU.hu

 • Szobafestő:

Szobafestő tanfolyamok, szakmai képzések – TanfolyamGURU.hu

 • Általános ápolási és egészségügyi asszisztens:

ápolási keresési találatok – TanfolyamGURU.hu

 • Fitness instruktor:

Fitness instruktor tanfolyamok, szakmai képzések – TanfolyamGURU.hu

 • Eladó:

eladó keresési találatok – TanfolyamGURU.hu

 • Vállalkozási mérlegképes könyvelő:

Vállalkozási mérlegképes könyvelő tanfolyamok, szakmai képzések – TanfolyamGURU.hu

 • Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) –

Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) tanfolyamok, szakmai képzések – TanfolyamGURU.hu

 • Táplálkozási tanácsadó –

Táplálkozási tanácsadó tanfolyamok, szakmai képzések – TanfolyamGURU.hu

 • Social Media Manager –

Social Media Manager tanfolyam online – TanfolyamGURU.hu

 • Bér és TB ügyintéző / Munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző –

Munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző tanfolyamok, szakmai képzések – TanfolyamGURU.hu

Az elbírálás módja:

A már felsorolt három forduló során, a Megrendelő egységesített pontozási rendszerben listázza a beérkezett pályamunkákat.

 • A pontozás rendszere:

Az Influenszer saját Tiktok felületén, a Megrendelő felhívására közölt pályamunkákra érkezett reakciók és interakciók számának összege, valamint a TanfolyamGURU Tiktok csatornájára, ugyancsak feltöltésre került, azonos videós tartalomra érkezett reakciók és interakciók számának összeg. A felsorolt két pontrendszer összege adja majd a végső eredményt, amelyet a projekt zárultával összesítünk, és a három forduló során, legnagyobb összértéket elért versenyző kerül díjazásra.

 • A jelentkezők és a beküldött pályamunkák szelekciója:

Amennyiben a felhívásra jelentkező influenszerek száma meghaladja az 50-et, akkor a könnyebb kezelhetőség érdekében, a Megrendelőnek jogában áll kiválasztani a legjobb 30 pályamunkát, és azok számára biztosítani a továbbjutás lehetőségét.

Személyes adatok és a beküldött tartalmak kezelése

A Szolgáltató az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvényben meghatározottak szerint óvja a Megrendelő adatait.

Az Influenszer a Megrendelőnek szánt dedikált tartalmak létrehozásával és közlésével kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Megrendelő a teljesítése során birtokába jutott és az Influenszert illető személyes adatokat a jelen szerződés teljesítése érdekében megismerje, másolja és kezelje, feldolgozza.

Az Influenszer és a Megrendelő is tudomásul veszik, hogy a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó szabályozás értelmében az együttműködés és a majdani szerződés illetve annak bizonyos részei mindenki, illetve bizonyos személyek számára előzetes értesítés esetén a szükséges mértékben hozzáférhetőek lehetnek.

Az Influenszer elfogadja, hogy a versenykiírásban és az ászf-ben foglalt szabályozások alapján, a Megrendelő felhívására készült tartalmainak kizárólagos szellemi tulajdonára vonatkozó jogairól lemond, és ezzel egyidejüleg engedélyezi a Megrendelő részére, hogy ezen tartalmak részleteit, vagy egészét a kampány további részében, és annak zárultával, szabadon felhasználhassa, valamint közölhesse az általa működtetett platformokon.

Megrendelés

A Megrendelő a versenyre vonatkozó kiírást kizárólag írásban, nyílvános módon (honlapon és social media felületein kerresztül ) teszi közzél.

Az írásos megrendelésnek a cégnyilvántartásban szereplő adatokkal egyezően tartalmaznia kell:

 • a Megrendelő nevét
 • a Megrendelő email címét
 • a Megrendelő telefonszámát
 • a Megrendelő honlapcímét
 • és az ajánlat leírását.

A Szolgáltató a megrendeléssel kapcsolatosan, annak technikai kivitelezhetősége tekintetében a megrendelés kézhezvételétől számított legkésőbb 2 munkanapon belül egyeztetést kezdeményez a Megrendelővel.

Fizetés módja

Az Influenszerek tudomásul veszik, hogy versenykiírás teljesítése során a beküldött és leközölt tartalmakért cserébe, a Megrendelő semmilyen fizetési kötelezettséggel nem tartozik.

ÁSZF MÓDOSÍTÁS

A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, a megjelölt 15 napos határidő betartásával.

MEGÁLLAPODÁS MEGSZŰNÉSE

A felek között létrejött megállapodás a teljesítéssel megszűnik.

A Megrendelő jogosult a részvételt felfüggeszteni, vagy a megállapodást felfüggeszteni/visszavonni vagy azonnali hatállyal felmondani (illetve attól elállni), ha az Influenszer az alábbi tiltott magatartások bármelyikét tanúsítja:

 • az általa közölt tartalmak bármely mértékben károsítják a TanfolyamGURU, vagy a vele közvetlen szerződésben álló harmadik fél jóhírét
 • amennyiben az Influenszer által közölt tartalom sérti a közlésnek helyet biztosító oldal közösségi alap-. és irányelveit: TikTok |

Egyéb rendelkezések

A felek a szerződés teljesítése során hatékonyan, szorosan együttműködnek és egymás érdekeit messzemenően figyelembe veszik.

A Szerződő Feleket a szerződés teljesítése során kölcsönös értesítési és tájékoztatási kötelezettség terheli. Ezen kötelezettség teljesítésekor lehetőleg az írásos formát részesítik előnyben.

A felek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott és a másik Szerződő Felet érintő minden titoknak minősülő információt, adatot vagy egyéb ismeretet kötelesek megőrizni és gondoskodni arról, hogy a titokhoz illetéktelen harmadik személy ne férhessen hozzá. A titoktartási kötelezettség Szerződő Feleket a szerződés megszűnése után is terheli.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

A jelen ÁSZF magyar nyelven érvényes. A felek között létrejött jogi vitákra a magyar jog előírásai az irányadóak.

Az TanfolyamGURU, InfluenszerGuru megmérettetés egy online tartalomgyártó verseny, melyen magyar nyelvet értő, 16. életévét betöltött magánszemélyek indulhatnak. 18 év alatti versenyzők szülői regisztrációval tudnak részt venni a versenyen. A szervezők nem vállalnak felelősséget a 18 év alatti versenyzőknek küldött tartalmakért!

A Megmérettetés elsődlegesen pályakezdő, leendő marketing és tartalomgyártás szakterület iránt érdeklődő személyeknek szól, egyszerre ad tanulási lehetőséget a legmodernebb technológiák kérdései mentén, másrészt visszacsatolást, hol is állnak a versenyzők mások tudásához képest.

A InfluenszerGuru (a továbbiakban: Verseny) tervezett kezdete: 2024.02.01. (csütörtök)

Nevezési időszak kezdete: 2024. 02.01.

Végleges jelentkezés és első forduló beküldési határideje: 2024.02.10. (szombat) 23:59

Legalább egy képzés választása kötelező a Versenyben való részvételhez!

 1. Választható kategóriák és szakmai hitelesítőik
 • Virágkötő és virágkereskedő:

Virágkötő és virágkereskedő tanfolyamok, szakmai képzések – TanfolyamGURU.hu

 • Személy és vagyonőr:

Személy és vagyonőr tanfolyamok, szakmai képzések – TanfolyamGURU.hu

 • Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens):

Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) tanfolyamok, szakmai képzések – TanfolyamGURU.hu

 • Dajka:

Dajka tanfolyamok, szakmai képzések – TanfolyamGURU.hu

 • Szobafestő:

Szobafestő tanfolyamok, szakmai képzések – TanfolyamGURU.hu

 • Általános ápolási és egészségügyi asszisztens:

ápolási keresési találatok – TanfolyamGURU.hu

 • Fitness instruktor:

Fitness instruktor tanfolyamok, szakmai képzések – TanfolyamGURU.hu

 • Eladó:

eladó keresési találatok – TanfolyamGURU.hu

 • Vállalkozási mérlegképes könyvelő:

Vállalkozási mérlegképes könyvelő tanfolyamok, szakmai képzések – TanfolyamGURU.hu

 • Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) –

Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) tanfolyamok, szakmai képzések – TanfolyamGURU.hu

 • Táplálkozási tanácsadó –

Táplálkozási tanácsadó tanfolyamok, szakmai képzések – TanfolyamGURU.hu

 • Social Media Manager –

Social Media Manager tanfolyam online – TanfolyamGURU.hu

 • Bér és TB ügyintéző / Munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző –

Munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző tanfolyamok, szakmai képzések – TanfolyamGURU.hu

A fenti kategóriákból a versenyzők, az egyes fordulókat követően, akár egyetlen vagy több képzés népszerűsítését is választhatják

A teljesítéshez szükséges alapinformációkat és elvárásokat, a hivatalos felületeinken közzétett hirdetésekben, valamint ezen dokumentumban találhatják meg a versenyzők . A Verseny kiírásával és lebonyolításával kapcsolatban a WinterNet Hirdető Kft. (a továbbiakban: Kiíró) jár el.

A szakmai hitelesítő egy olyan hosszúságú feladatsort állít össze, amely egy átlagos tudású felhasználó számára kb. 10-20 perc alatt megoldható, ugyanakkor a versenyző saját belátása szerint dönthet akként, hogy ennél nagyobb időtávot jelöl ki a feladat végrehajtására, természetesen figyelembe véve a korábban meghatározott beküldési határidőket . A három fordulóban, az alap felhasználói ismeretekkel is bíró versenyzők is megmutathatják tudásukat és tehetségüket.

 1. Regisztráció, a Versenyen való részvétel feltételei

A Versenyen való részvételhez az alábbi 3 feltétel maradéktalan teljesítése szükséges:

 • a felhívásban meghatározott képzés tematikájának kiválasztása;
 • a felhívásban meghatározott, első fordulóban összeállított és legyártott videós tartalom, a meghatározott paraméterek alapján történő feltöltése és megosztása
 • a sikeres beküldéssel egyetemben a versenyző elismeri, hogy a Versenyszabályzatot részleteiben megismerte és elfogadta, valamint a részvételhez tartozó  adatkezeléshez, és azok további feldolgozásához, elemzéséhez, részleteiben vagy egészében történő újra felhasználásához, valamint azok közléséhez hozzájárult

A Versenyre való jelentkezés során a versenyzőnek nyilvánosan láthatóvá kell tennie a leközölt tartalmat, a közölt tartalom befogadó csatornáját, valós kereszt- és vezetéknevét, e-mail címét vagy telefonszámát vagy valamely egyéb elérhetőségét. A versenyre való regisztráció teljes mértékben önkéntes, így az adatok megadása is a versenyző önkéntes hozzájárulásán alapul, azonban a Versenyen való részvételhez ezen adatok megadása nélkülözhetetlen.

(Egy direkt kontakt megadása feltétlenül szükséges a Versennyel összefüggő rendkívüli fontosságú és sürgősségű értesítések kiküldéséhez, valamint az esetleges nyeremény átadásának egyeztetése miatt is. Marketing célokra a Kiíró nem használja ezen elérhetőséget. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos részletesebb információk az Adatkezelési tájékoztatóban találhatóak.)

A jelentkezés során a lakóhely megadása nem releváns.

Az egyes fordulók során a versenyzők opcionálisan megadhatják, hogy adott témakörben milyen mélységű tapasztalattal rendelkeznek, valamint a tartalomgyártáshoz szükséges eszköz és háttértudásuk teljes körét bevethetik.

A versenyből való kizárás:

 • Kizárást von maga után, ha egy versenyző ugyanabban a verseny során kettő vagy annál több felhasználói fiókkal nevez, vagy bármely más formában egy fordulóban kapott feladatot több ízben kísérel meg megoldani.
 • Ugyanígy kizárást von maga után, ha egy adott tartalom legyártása során, plagizál, vagy más, az adott témában már korábban alkotott tartalomgyártók tartalmait használja fel. Ez esetben lehet részleges kizárás, azaz csak a fordulóban szerzett pontjai nullázódnak, vagy lehetséges végleges kizárás, mely a teljes versenyből való kizárást jelent. A kizárás esetén a már korábban legyártott és a szabályzatnak megfelelt tartalmakat a Kiíró ettől függetlenül továbbra is felhasználhatja, és részleteiben vagy egészében közölheti, vagy marketing célokra felhasználhatja
 • A tartalmak összeállítása során, vagy a szervezők felé küldött üzenetekben használt trágár kifejezések, nem megfelelő hangnemű kommunikáció az adott versenyző azonnal törlését vonhatja maga után.
 • Hasonló kizárást jelent, amennyiben a beküldött tartalom nem felel meg a platform közösségi irányelveinek: TikTok |

A verseny során nem tiltott a ChatGPT, vagy egyéb nagy nyelvi modellek (LLM) használata, azonban az ezekre való hivatkozásokat NEM fogadjuk el a feladatokra küldött észrevételek esetén, ez alól NINCS kivétel!

 1. Nevezési díj

A versenyen nevezési díj nincs, az azon való részvétel ingyenes.

 1. A Verseny menete, a versenyzés feltételei
 • Egy hónapon keresztül, három fordulóban (fordulonként egy), átlagosan 30-60 másodperces videós tartalmak gyártásával és saját platformon történő megosztásaival és azok népszerűsítésével valósul meg a verseny.
 • A három fordulóban a versenyzők a feladata ugyanaz, a rendelkezésre álló határidőig, ki kell választaniuk egy-egy képzést (a már korábban meghatározott listából) majd arra vonatkozóan gyártani egy azt a képzést népszerűsítő videós tartalmat, majd fel kell tölteniük az általuk működtetett TikTok csatornára. A közlés során a nyomonkövethetőség érdekében, be kell jelölniük a TanfolyamGURU Tiktok csatornáját, valamint fel kell tüntetniük a leírásban az alábbi hashtag-eket: #tanfolyamGURU, #influenszerGURUleszek
 • A három forduló a Kiíró által a verseny kezdetekor megjelölt időpontokban oldható csak meg.
 • Nem lehet győztes az a versenyző, aki az nem teljesítette mindhárom fordulót.
 • A Verseny elindulását követően minden fordulót követően, a Kiíró a saját internetes felületein közli majd a további fordulók és majd az eredményhirdetés részleteit. A feladatokra előre meghatározott idő áll rendelkezésre, amely információ az adott forduló indítása előtt – sőt a verseny kezdetétől számítva  elérhető a versenyzők számára.
 • A Verseny során kizárólag a megoldások benyújtására nyitva álló határidőn belül benyújtott és az egyes feladatok megoldására biztosított időkereten belül megoldott feladatok kerülnek elbírálásra.
 • Kiíró kizárólag mindhárom forduló zárultával köteles leközölni a nyilvános eredményeket, azonban mivel a hashtag-ek alapján a beküldött tartalmak mindenki számára nyilvánosan nyomonkövethetőek, bármely versenyző szabadon felmérheti az adott fordulóban még szereplő versenytársai eredményeit, a meghatározott pontozási séma alapján.

4.1. A verseny fordulói és határidői

Első videó és jelentkezés:

 • Beküldés/feltöltés: 2024.02.01.- 2024.02.10.

Második videó:

 • Beküldés/feltöltés: 2024.02.10.-2024.02.20.

Harmadik videó:

 • Beküldés/feltöltés: 2024.02.20.-2024.02.29.

Eredményzárás és pontszámok összesítése:

 • 2024.03.05.

Eredményhirdetés és szerződés:

 • 2024.03.08.

4.2. A beküldött tartalmak értékelése és pontozása

A versenyben kétféle pontozási rendszer kerül alkalmazásra:

 • az adott versenyző, saját Tiktok felületére feltöltött tartalmakra érkezett kedvelések és reakciók számának összege
 • a TanfolyamGURU Tiktok oldalára szintén feltöltésre került tartalomra érkezett kedvelések és reakciók számának összege
 • Ez két érték átlaga adja majd a pontozás végeredményét.
 • A három forduló zárultával (2023.02.29., 23:59) kerülnek aktualizálásra és összesítésre, az adott pontszámok, majd ezáltal meghatározásra a végső győztes.

4.3. Verseny közbeni és utáni HR megkeresések

A verseny során a versenyző választásától függően hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy

 • a Kiíró név szerint megtekinthesse és mérlegelhesse a versenyző eredményeit és tehetségét és ez alapján megszólíthassa a versenyzőt;
 • Versenyen kívüli megállapodási lehetőséget javasoljon az illető versenyzőnek

A versenyző hozzájárulása alapján a Kiíró és a versenyző között létrejött kapcsolattal az adott verseny folytatása az említett versenyző számára nem kötelező jellegű

A verseny zárultával a Kiírónak lehetőségében áll egy, vagy akár több versenyző számára is, határozott idejű megbízatást felajánlani.

4.4.. A jogdíjak és szellemi tulajdon kérdése:

 • A versenyzők a jelentkezéssel egyetemben elfogadják, és magukra vonatkozóan kötelező érvényűnek tekintik a versenykiírásban valamint az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat
 • A versenyzők a jelentkezéssel egyetemben elfogadják, hogy az általuk, a verseny során közölt tartalmakat részleteikben vagy egészében, a WinterNet Hirdető KFT újra közölheti, vagy más módon, marketing célú hirdetésként, szabadon felhasználhatja
 1. A Verseny értékelése (abszolút győztes)
 • A Verseny keretében kiírásra kerülő fordulók végén a Kiíró győztest hirdet. A győztes az a versenyző lesz, aki mindhárom fordulót teljesítve, a legnagyobb összesített pontszámmal rendelkezik.
 • Amennyiben a verseny végeztével, döntetlen helyezés alakul ki, a végső eredményt az adott versenyzők TanfolyamGURU Tiktok felületén elért eredményeinek összege határozza majd meg.
 1. Nyeremény
 • A verseny győztese exkluzív, határozott idejű megbízást kap a WinterNet Hirdető KFT-től, influenszer pozíció betöltésére, ahol az általa közölt tartalmakért a szerződés időtartama alatt, javadalmazásban részesül
 1. Egyéb rendelkezések
 • A Kiíró és a szakmai hitelesítők kizárják a felelősségüket a Verseny keretében fellépő mindenfajta adatvesztésért, hibásan, késedelmesen, hiányosan általuk vagy részükre megküldött adatért, információért és azokkal kapcsolatban járulékosan fellépő mindennemű kárért.
  • A Kiíró a nyeremény átadás-átvételének elmulasztása és sikertelensége miatt nem vállal felelősséget, amennyiben az adott győztes vagy díjazott versenyző értesítése akár az internetszolgáltató hibájából, akár azért nem volt lehetséges, mert a versenyző a jelentkezés során hibás adatokat adott meg, vagy egyéb, a saját érdekkörében felmerülő okból nem szerzett tudomást az értesítésről.
  • A versenyző által a jelentkezés során megadott adatok valódiságáért és megfelelőségéért a versenyzőt terheli minden felelősség. A versenyző által tévesen vagy hibásan megadott adatokért a Kiíró nem vállal felelősséget.
  • A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a Verseny során bármilyen gyanús esemény észlelése esetén az adott személyt (versenyzőt) egyoldalúan és indokolási kötelezettség nélkül kizárja a Versenyből.
  • A Kiíró kizárja a felelősségét minden olyan reklamációval vagy egyéb kártérítési és díj-visszafizetési követeléssel kapcsolatban, amely azzal kapcsolatos, hogy a versenyző által közölt tartalmai nem megfelelőek, vagy a versenyző elégedetlen az elért eredményével (pontszámával).
  • A jogsértő, illetve a jelen Versenyszabályzatban foglaltak megsértésével gyártott és közölt tartalmak érvénytelenek, és a Kiíró jogosult a megoldást figyelmen kívül hagyni, valamint az adott versenyzőt a Versenyből kizárni.
  • Amennyiben a versenyző egy adott megoldására kapott eredményével (pontszámával) nem ért egyet, vagy a feladattal kapcsolatban egyéb sérelme merül fel, úgy panasszal vagy reklamációval az adott eredményéről való tudomásszerzést követő öt (5) munkanapon belül, egy (1) alkalommal fordulhat a Kiíró felé. Amennyiben a versenyző panaszát vagy reklamációját a Kiíró alaptalannak tartja, úgy a versenyzőnek az adott eredménye tekintetében további jogorvoslati lehetősége nincs.
  • A Kiíró kizárja a felelősségét minden olyan kárért, amely abból ered, hogy – a jelen Versenyszabályzat vagy jogszabály rendelkezéseinek a versenyző általi megszegése miatt – a Kiíró a Versenyt vagy annak egyes részeit felfüggeszti, vagy idő előtt megszünteti.
  • Amennyiben a versenyző magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Kiíróval szemben – a jelen Versenyszabályzat elfogadásával létrejövő jogviszonyra tekintettel – bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a versenyző köteles minden, a Kiíró által megkövetelt intézkedést megtenni és a Kiírónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Kiírót a versenyző bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.
  • A versenyző köteles a Kiírónak megtéríteni valamennyi olyan kárt illetve költséget, amely a Kiírót a versenyző bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben érte.
  • A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a jelen Versenyszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Versenyt, akár a Verseny időtartama alatt indokolás nélkül egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A Verseny indokolás nélküli megszüntetése esetén a versenyző egyéb kompenzációra vagy kártérítésre nem tarthat igényt (függetlenül attól, hogy a Verseny során milyen eredményeket ért el).
  • A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket módosítsa, vagy azok kiosztásának lehetőségét visszavonja, amennyiben a nyereményt biztosító szerződéses partnere a nyereményre vonatkozó felajánlását visszavonja.
  • A Kiíró kizárja felelősségét minden a Verseny során, vagy azzal összefüggésben felmerülő, harmadik személynek okozott, valamint esetleges technikai hibákból eredő károkért.
 • Bármilyen kérdés esetén itt tudsz minket elérni: influenszerGURU@winternet.hu email címen.
 1. Regisztrációs nyilatkozat
 • A Versenyre történő jelentkezéssel a versenyző köteles elfogadni a jelen Versenyszabályzatban foglaltakat.
 • A Kiíró a versenyző személyes adatainak kezelésekor a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a weboldalon elérhető Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint jár el.
 • A Kiíró Adatkezelési Tájékoztatója itt érhető el.
 • Kiíró nem köteles ellenőrizni a versenyző által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor rendelkezésre bocsájtott adatok valóságtartalmát.

Készült: Budapest, 2024.01.02.